Nieuws
Groep 6/7 - Voorlopige adviezen

Groep 6/7 - Voorlopige adviezen

Donderdag 28 mei 2020

In maart zouden de advies-/rapportgesprekken plaatsvinden. Helaas, zijn deze gesprekken door de Corona crisis niet doorgegaan.

Gezien de Corona maatregelen worden de oudergesprekken op school zoveel mogelijk beperkt. Daarom gaan wij het dit schooljaar anders aanpakken. 

Op 11 juni geeft juf van de Ruit 's ochtends in de klas uitleg over het voortgezet onderwijs. In de middag zal de juf samen met juf Lilian Pol met ieder kind apart een gesprek hebben over het voorlopige advies. Juf Annette zal lesgeven aan groep 6/7.

Na het gesprek krijgt uw kind het voorlopige advies mee naar huis. Als u nog vragen heeft over het advies, dan kunt u een (digitaal) gesprek aanvragen. U kunt dit aanvragen door een mailtje te sturen naar elout@soeterwoude.nl voor 18 juni.


Terug