Nieuws
Groep 8 - Heeft geen eindtoets

Groep 8 - Heeft geen eindtoets

Woensdag 18 maart 2020

Deze week zijn we ineens in een niet voor te stellen situatie terecht gekomen. Met veel inzet en creativiteit proberen wij alle leerlingen zo betrokken mogelijk te houden bij het onderwijs, contact met hen te houden en lesmateriaal aan te bieden. We zijn dankbaar voor het begrip bij ouders/verzorgers en de medewerking die we van alle kanten ontvangen.

Mede omdat dit van alle scholen veel energie vergt heeft minister Slob besloten dat scholen dit jaar geen Eindtoets hoeven af te nemen bij leerlingen van groep 8.

De leerlingen van groep 8 hebben in februari het schooladvies voor het vervolgonderwijs gekregen. Dat advies is gebaseerd op een breed beeld van de ontwikkeling van de kinderen over de afgelopen jaren. Omdat de Eindtoets dit jaar niet wordt afgenomen zullen deze adviezen niet worden bijgesteld. Het afgegeven schooladvies wordt daarom nu voor alle leerlingen definitief.

Aan de consequenties voor de inschrijfprocedure voortgezet onderwijs wordt op dit moment gewerkt. Zodra hierover meer bekend is, ontvangt u nadere informatie.

Minister Slob heeft aan alle basisscholen gevraagd om in samenwerking met het voortgezet onderwijs leerlingen van groep 8 zo goed mogelijk voor te bereiden op de te maken stap naar het vervolgonderwijs. Wij zullen ons hier maximaal voor inzetten.

Er zal in het nieuwe schooljaar extra goed gekeken worden of kinderen op de juiste plek zitten. Daar zal minister Slob nadere afspraken over maken met het voortgezet onderwijs.

Wij vragen u vertrouwen te hebben in de herziene route, zoals wij vertrouwen hebben in een kansrijk vervolg voor alle leerlingen op basis van dit besluit.

Met vriendelijke groet,
Juf Lilian Pol 


Terug