Groep 1 t/m 8 - Startgesprekken

Groep 1 t/m 8 - Startgesprekken

Donderdag 5 september 2019

Op de onze school en peuteropvang draait het om u en uw kind. Wij vinden het belangrijk dat ons onderwijs aansluit bij de mogelijkheden van uw kind, op alle vakken en op alle niveaus. Wij zien u als partner in de ontwikkeling van uw kind op school.

Ook dit schooljaar zullen wij beginnen met startgesprekken met alle ouders/verzorgers. Het doel is om elkaar te leren kennen en verwachtingen op elkaar af te stemmen. Vanaf groep 4 willen wij bij deze gesprekken, naast u, ook de kinderen actief betrekken. Het gaat tenslotte om hun ontwikkeling! De kinderen weten als geen ander wat hun sterke kanten zijn, of waar het beter kan, wat zij lastig vinden enz. Vanaf groep 4 zal uw kind bij het startgesprek aanwezig zijn.

In het startgesprek zijn de ouders/verzorgers (en de leerling) grotendeels aan het woord. De leerkracht zal vragen stellen en afspraken met u (en uw kind) maken. Uw inbreng is van groot belang!

De startgesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 11 september. Het is mogelijk om vooraf uw voorkeur, qua tijdstip, aan te geven. Op donderdag 3 september en vrijdag 4 september hangt een intekenlijst bij het lokaal van uw kind. Als u geen voorkeur aangeeft, zal de leerkracht een gesprek voor u inplannen.

 

Wanneer u op startgesprek komt wordt u gevraagd om middels en formulier toestemming te geven voor het maken van foto's. Vanwege de aangepaste privacywet moeten wij u dit elk jaar weer vragen.

Om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk tijd verloren gaat aan dit formulier, maar we echt met en over het kind willen praten, delen wij hierbij alvast de informatie met u. Zo kunt u alvast de tekst lezen en uw mening vormen.

In het kader van privacywetgeving, willen wij u toestemming vragen voor het delen van de volgende persoonsgegevens. U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven.   

 

Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.  Graag willen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het maken van foto’s door ouders is binnen de school niet toegestaan. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten die buiten de school plaatsvinden. De school heeft daar geen invloed op. Wij vragen daarom aan ouders om terughoudend te zijn met het maken van foto’s en video’s en deze niet te delen via sociale media.

 

Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van …………………………………., dat: 

1 foto’s en video’s WEL gebruikt mogen worden:  

  • in de schoolgidskalender 
  • op de website en de app van de school  
  • in folders en flyers ter promotie van de school 
  • op sociale-media accounts van de school (Facebook, vacaturebank, etc) 
  • in (digitale) nieuwsberichten van samenwerkingspartners
  • om op te hangen in de school / op de peuteropvang  
  • 2 De schoolfotograaf WEL/NIET foto’s mag maken van uw zoon/dochter.    (doorhalen wat niet van toepassing is) 
  • (kruis aan waar u toestemming voor geeft) 

 

Ouder/verzorger 1 

 

Ouder/verzorger 2 

Naam: 

 

 

 

Datum: 

 

 

 

Plaats: 

 Rotterdam

 

Rotterdam

Handtekening: 

 

 

 


Terug

Voetjesstraat 8

3081 HP Rotterdam

010-4853427

elout@nullsoeterwoude.nl